Cégadatok


Név: HKB FAKTOR Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Rövidített név: HKB FAKTOR Zrt.
Székhely: 1022 Budapest, Alvinci u. 16 3.em. bal iroda
Statisztikai szám: 25982767-6499-114-01
Adószám: 25982767-2-43

Cégjegyzékszám: 01-10-049361
Bejegyezte: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Pénzforgalmi jelzőszámok:
Raiffeisen Bank: 12010855-01616677-00100004
Adatvédelmi nyilvántartási azonosító: NAIH-128031/2017.


A Társaság befolyásoló részesedéssel rendelkező tulajdonosai


Cégnév: MEB Pénzügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 2089 Telki, juharfa utca 21.
Befolyásoló részesedés jellege: közvetlen
Befolyásoló részesedés mértéke: 100%
Szavazati arány: 100%

Vezetők


A HKB FAKTOR Zrt. igazgatósága

Budai Benjámin - az Igazgatóság elnöke
Budai Balázs Péter - az Igazgatóság tagja
Dr. Vass Zsuzsa – az Igazgatóság tagja

A HKB FAKTOR Zrt. Felügyelőbizottsága

Dr. Huszár Szabó Ildikó – a Felügyelőbizottság elnöke
Ádám István – a Felügyelőbizottság tagja
Megyeri György – a Felügyelőbizottság tagja

A HKB FAKTOR Zrt. vezetői

Budai Benjámin / vezérigazgató

Közérdekű információk


Tevékenység


A HKB FAKTOR Zrt. teljesítési határidőn túli (lejárt, felmondott), jellemzően jelzálogjoggal biztosított követeléseket vásárol kereskedelmi bankoktól, javarészt csomagban, melyeket a vásárlást követően a törvényi előírásoknak megfelelően kezel. A követelések alanyai mind lakossági mind vállalati ügyfelek lehetnek. Az érintetteket, Társaságunk a követelés átszállásáról a követelést értékesítő hitelezővel együtt, közös levélben tájékoztatja. Ezt követően igyekszünk ügyfeleinkkel a tartozás rendezése érdekében megállapodást kötni. Amennyiben ez nem vezet eredményre a követelés a szerződésben foglaltaknak és a jogszabályoknak megfelelően jogi úton érvényesítésre kerül. A Társaság a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek keretein belül fejti ki tevékenységét, az adósokkal együttműködve jár el, ennek során kerüli a megtévesztő és agresszív magatartásokat.

Kapcsolat


Lakossági és vállalati követeléskezelés esetén

Levelezési cím: HKB FAKTOR Zrt. 1022 Budapest, Alvinci u. 16 3.em. bal iroda
E-mail elérhetőség: titkarsag@hkbfaktor.hu, info@hkbfaktor.hu
Telefonos ügyfélszolgálat: 061/6173331 (H: 08:00 – 20:00 K - P: 08:00 – 16:00)
Személyes ügyfélszolgálat : 1022 Budapest, Alvinci u. 16 3.em. bal iroda

Panaszkezelés


A panasz fogadására szolgáló elérhetőségeink

Levelezési cím: HKB FAKTOR Zrt. 1022 Budapest, Alvinci u. 16 3.em. bal iroda
E-mail elérhetőség: titkarsag@hkbfaktor.hu, info@hkbfaktor.hu
Fax: 061/6173331
Telefonos panaszbejelentés: 061/6173331
Telefonos ügyfélfogadási idő: H 08:00 – 20:00
Telefonos ügyfélfogadási idő: K – P 08:00 – 16:00
Személyes ügyfélszolgálaton történő panaszbejelentés:
1022 Budapest, Alvinci u. 16 3.em. bal iroda
Személyes ügyfélfogadási idő: H – P 08:00 – 16:00

A panasz elutasítása, vagy a panasz kivizsgálására előírt 30 napos törvényi válaszadási határidő eredménytelen eltelte esetén a fogyasztó az alábbi testületekhez, illetve hatóságokhoz fordulhat:

  • Pénzügyi Békéltető Testület (a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén: levelezési cím: 1525 Budapest Pf.: 172, telefon: 06/80-203-776 vagy 06/1-4899-700, e-mail cím: ugyfelszolgalat@mnb.hu )
  • Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ elérhetőségei: székhely: 1054 Budapest Szabadság tér 9., Ügyfélszolgálat: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39. telefon: +36(80)203-776 vagy 06/1-428-2600, e-mail cím: ugyfelszolgalat@mnb.hu
  • illetékes bíróság (illetékes területek és elérhetőségek a www.birosag.hu címen)

Pénzügyi Navigátor


Pénzügyi Navigátor a tudatos fogyasztókért A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény az MNB feladataként jelöli meg a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletét, illetve a pénzügyi szervezetek által nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevők érdekeinek védelmét.

E tevékenység keretében az MNB vizsgálja a hazai és nemzetközi piaci folyamatokat, figyelemmel kíséri és ellenőrzi az intézmények jogszerű működését, kommunikációs csatornáit és azok tartalmát, általános sajtófigyelés keretében értékeli a pénzügyi intézményekről és szolgáltatókról megjelenő híreket, továbbá elemzi a jogszabályon alapuló adatszolgáltatás nyomán beérkező információkat.
A tudatos fogyasztói társadalom kialakítása, a megalapozatlan, helytelen fogyasztói döntésekből adódó félreértések és károk csökkentése érdekében az MNB proaktív pénzügyi fogyasztóvédelmi tájékoztató tevékenységet végez, professzionális ügyfélszolgálatot működtet, továbbá társintézményekkel, valamint a civil és a kereskedelmi-szolgáltató szféra szereplőivel működik együtt.
A mindennapi életben hasznos, pénzügyekkel kapcsolatos információk a Pénzügyi Navigátor tájékoztatóanyagokban érhetők el. A Pénzügyi Navigátor eszközrendszer pénzügyi fogyasztóvédelmi honlapból, tematikus füzetsorozatból, oktató- és egyperces kisfilmekből, termékválasztást és tudatos döntést segítő alkalmazásokból, valamint mobilapplikációból áll.
A megalapozott pénzügyi döntést ösztönző tájékoztatás mellett az MNB a panaszos helyzetek kezeléséhez is segítséget nyújt. A budapesti Krisztina körúton található ügyfélszolgálat munkatársai személyesen, telefonon és írásban is rendelkezésre állnak, míg a fővárostól távol élő fogyasztók az MNB-vel együttműködő Pénzügyi Navigátor Tanácsadó Irodahálózat szakértőihez fordulhatnak számos vidéki városban.

Pénzügyi Navigátor. Utat mutat a pénzügyekben.
www.mnb.hu/penzugyinavigator